Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.

Bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884. Hiệp ước 1883 Hiệp ước 1884 Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì. Cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp, ba tinh Thanh Nghệ Tĩnh được nhập vào Bắc Kì. Triều đình chỉ

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân đã tích cực phối hợp với quan quân triều đình kháng chiến: + Nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc, họ tổ chức thành đội ngũ để tham gia bảo vệ thành. + Việc Tổng đốc Hoàng Diệu hi sinh với thành Hà Nội đã nêu cao tinh thần y

Những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867

Những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867 : Thực dân Pháp tiến hành thiết lập bộ máy thống trị, vơ vét của cải. lúa gạo ở Nam Kì... Triều đình Huế không tìm kế chống Pháp mà vẫn thương lượng, bóc lột nhân dân lấy tiền đền bù chiến phí cho Pháp, kinh tế, tài chính sa sút kiệt quệ.

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược

Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược : Dựa vào nội dung các hiệp ước mà triều đình kí với Pháp : Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 : thừa nhận sự cai quản của Pháp ờ 3 tỉnh Nam Bộ Gia Định. Định Tường, Biên Hoà và đảo côn Lôn ;

Tại sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất vì : Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp. Triều đình Huế muốn hoà với Pháp để bảo vệ quyền lợi của dòng họ và giai cấp. Ảo tưởng dựa vào con đường thương thuyết để giành

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào?

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong nhân dân các được đẩy mạnh hơn. Quan lại triều đình ờ các địa phương đã phản đối lệnh bãi binh. . Là cơ sở để phái chủ chiến trong triều đình đẩy mạnh hoạt động.

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai: Âm mưu của Pháp : vu cho triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng, dao thiệp với nhà Thanh. Đây là cớ để thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Ngày 25 4 1882. quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội,

Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì : Âm mưu của Pháp : cho tên Đuypuy vào gây rối ở Hà Nội, lấy cớ đưa quân ra Bắc để giải quyết vụ việc, nhưng thực chất là đánh chiếm thành Hà Nội. Ngày 20 11 1873, quân Pháp do Gácniê chỉ huy nổ súng đánh thành Hà Nội, rồi mở rộng đánh chiếm các

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

DIỄN BIẾN TRẬN CẦU GIẤY NĂM 1873: Khi thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta đã khép chặt vòng vây. Ngày 21121873, quân Pháp phải phá vòng vây đánh ra Cầu Giấy. Chớp thời cơ quân đội của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. Gácniê cùng nhiều sĩ quan thực dâ

Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc

Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc vì : Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp Triều đình Huế vẫn giữ tư tưởng chủ hoà, muốn thương lượng với Pháp nén yêu cầu quân đội rút lui.

Vì sao Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy năm 1883

Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Rivie bị giết tại Cầu Giấy năm 1883 vì: Pháp đã thoát khỏi tình trạng khó khăn sau chiến tranh Pháp — Phổ, tiềm lực kinh tế, tài chính, quân sự ngày càng mạnh. Thực dân Pháp phán đoán được triều đình Huế ngày càng suy yếu, lại có tư tưởng đầu hà

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!