Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì?

Cách mạng tháng 111918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì? Hướng dẫn. Kết quả :  Chế độ quân chủ bị lật đổ. Theo gương cách mạng Nga, các xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập ở nhiều nơi.  Cách mạng tháng 11 1918 dẫn đến việc thiết lập chế độ cộng hòa tư sản ở Đức. Tháng 12 191

Hãy nêu những tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Hãy nêu những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 1929. Hướng dẫn. Tình hình chung: Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918 và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi. Đó là sự xuất hiện một số quốc gia mới trên cơ s

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức?

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức? Hướng dẫn. Khủng hoảng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nước Đức. Để đối phó lại khủng hoảng kinh tế và phong trào cách mạng ngày càng dâng cao, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hítle thủ lĩnh Đảng Quốc xã Đức, lên nắm chính quyền, Đảng Cộn

Qua bảng thống kê (SGK Trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức?

Qua bảng thống kê SGK Trang 88 em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức? Hướng dẫn. Nhận xét. Sản lượng công nghiệp của các nước tăng nhanh, hàng hóa dư thừa.

Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1931?

Qua sơ đồ Hình 62 sgk trang 90 em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 1933? Hướng dẫn. Nhận xét : Tình hình sản xuất ở Anh bị đình trệ do dư thừa hàng hóa, người dân không có tiền để mua. Tình hình sản xuất ở Liên Xô tăng lên do đàg tiến hành công cuộc đổi

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943?

Những đóng góp của Quốc tế Cộng sản cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 1943 : Trong thời gian tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bảy lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì của cách mạng thế giới. Tại Đại hội II 1920 thông qua Luận cương về vấn đề d

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào?

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào? Hướng dẫn. Trong những năm 1918 1923, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức. Mùa thu năm 1918, nước Đức bại trận lâm vào tình trạng khủng hoảng về mọi mặt. Ngày 9 11 1918, tổng bãi công nổ ra ở Béclin

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Năm 1929. cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản chủ nghĩa và kéo dài đến năm 1933 mới chấm dứt. Đây là cuộc khủng hoảng “thừa” do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận trong những năm 1924 1929. dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa trong khi người lao động không có tiền mua. Khủng h

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp? Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp : Ở Đức : Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình phát xít hóa. Ở Pháp : Đảng Cộng sản đã huy động quần chúng nhân dân, tập hợp mọi lực

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp?

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp? Hướng dẫn. Tại vì ở Pháp : Đảng Cộng sản Pháp đã kịp thời huy động công nhân xuống đường đấu tranh, đánh bại lực lượng phát xít. Tháng 5 1935, Một trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít được thành lập, bao gồm Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội v

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan