Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già - Khoa học lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau:

: TUỔI VỊ THÀNH NIÊN: Chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn Phát triển mạnh về thể chất, tinh thần và mối quan hệ với bạn bè, xã hội. TUỔI TRƯỞNG THÀNH Trở thành ngưòi lớn, tự chịu trách nhiệm trước bản thân, gia đình và xã hội. TUỔI TRUNG NIÊN Có thời gian và điều kiện tích luỹ kinh nghiệm sốn

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già - Khoa học lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!