Bài 1: Sự sinh sản - Khoa học lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1: Sự sinh sản được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Gia đình bạn gồm những ai?

: VD: Gia đình em gồm: bà nội, bố em, mẹ em và em

Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ

: Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau.

Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

: Hiện tại, gia đình Liên có 3 người: bố Liên, mẹ Liên và Liên

Lúc đầu, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

: Lúc đầu, nhà Liên có hai người: bố Liên và mẹ Liên

Sắp tới, gia đình Liên sẽ có mấy người? Đó là những ai?

: Sắp tới, gia đình Liên sẽ có 4 người: bố Liên, mẹ Liên, Liên và em của Liên sắp ra đời.

Trò chơi học tập: Bé là con ai?

: Cô giáo phát những tấm phiếu bằng giấy màu cho học sinh và yêu cầu mỗi cặp học sinh vẽ 1 em bé hay 1 bà mẹ, 1 ông bố của em bé đó.  Cô giáo thu tất cả các phiếu đã vẽ hình lại, tráo đều để học sinh chơi.  Mỗi học sinh được phát một phiếu, nếu học sinh nhận được phiếu có hình em bé, sẽ phải đi tìm

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1: Sự sinh sản - Khoa học lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!