Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? - Khoa học lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Các hình dưới đây mô tả khái quát quá trình thụ tinh. Hãy đọc kĩ từng chú thích và tìm xem mỗi chú thích phù hợp với hình nào?

: Hình 1 a: Các tinh trùng gặp trứng Hình 1 b: Một tinh trùng đã chui vào trứng. Hình 1 c: Trứng và tinh trùng kết hợp với nhau để tạo thành hợp tử

Trong các hình dưới đây, theo bạn, hình nào cho biết thai được 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, khoảng 9 tháng ?

: Hình 2: Thai được khoảng 9 tháng, đã là một cơ thể người hoàn chỉnh. Hình 3: Thai 8 tuần, đã có hình dạng của đầu, mình, tay, chân nhưng chưa hoàn chỉnh.  Hình 4: Thai 3 tháng, đã có hình dạng của đầu, mình, tay, chân hoàn thiện hơn, đã hình thành đầy đủ các  bộ phận của cơ thể Hình 5: Thai được 5

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? - Khoa học lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!