Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa - Khoa học lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy

Nhị gồm: a. Bao phấn chứa các hạt phấn b. Chỉ nhị Nhuỵ gốm : c. Đầu nhuỵ d: Vòi nhuỵ e:  Bầu nhuỵ g : Noãn

Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng

Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là hoa dong riềng Cơ quan sinh sản của cây phượng là hoa phượng

Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen

Nhị nhị đực và nhụy nhị cái của hoa râm bụt và hoa sen

Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

  Số TT Tên cây Hoa có cả nhị và nhuỵ Hoa chỉ có nhị hoa đực hoặc chỉ có nhuỵ hoa cái 1 Phượng x   2 Anh đào x   3 Mướp   x 4 sen x     Số TT Tên cây Hoa có cả nhị và nhuỵ Hoa chỉ có nhị hoa đực hoặc chỉ có nhuỵ hoa cái 1 Phượng x   2 Anh đào x   3 Mướp   x 4 sen x  

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Hình 5a là hoa mướp đực Hình 5b là hoa mướp cái

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa - Khoa học lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!