Đăng ký

Câu 2 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Nêu một vài loại protein trong tế bào người và cho biết các chức năng của chúng.

Hướng dẫn giải

Một vài loại protein trong tế bào người như :

- Colagen tham gia cấu tạo mô liên kết.

- Cazein dự trữ các axit amin

- Hemoglobin vận chuyển các chất.

- Các enzim xúc tác phản ứng sinh hóa.

- Các thụ thể trong tế bào thu nhận thông tin.

Tags
shoppe