Đăng ký

Câu 3 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Dựa vào kiến thức trong bài, em hãy cho biết sự khác nhau đó là do đâu?

Hướng dẫn giải

  Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Sự khác nhau đó là do trình tự sắp xếp đặc thù của các loại axit amin trong chuỗi polipeptit ở cấu trúc bậc 1 của mỗi loại protein.

Tags
shoppe