Tính thời gian sao mã đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Tính thời gian sao mã được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Tính thời gian sao mã.

Công thức tính thời gian sao mã đối với mỗi lần sao mã.

    Đối với mỗi lần sao mã :  là thời gian để mạch gốc của gen tiếp nhận và liên kết các ribônu tự do thành các phân tử ARN      + Khi biết thời gian để tiếp nhận 1 ribônu là dt thì thời gian sao mã là :    TG SAO MÃ =  DT . RN      + Khi biết tốc độ sao mã mỗi giây liên kết được bao nhiêu ribônu

Công thức tính thời gian tự nhân đôi( tự sao)

     Thời gian để 2 mạch của ADN tiếp nhận và liên kết nu tự do   Khi biết thời gian để tiếp nhận và liên kết trong 1 nu là dt , thời gian tự sao được tính là :    TG{ tự sao}= dt. dfrac{N}{2}     Khi biết tốc độ tự sao mỗi giây liên kết được bao nhiêu nu thì thời gian tự nhân đôi của ADN là

Loạt Tính thời gian sao mã trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!