Tính số liên kết Hidro và liên kết hóa trị Đ - P của gen đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Tính số liên kết Hidro và liên kết hóa trị Đ - P của gen được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Tính số liên kết Hidro và liên kết hóa trị Đ - P của gen.

Công thức liên kết hóa trị (HT)

     a Số liên kết hoá trị nối các nu trên 1 mạch gen:  dfrac{N}{2}1     Trong mỗi mạch đơn của gen , 2 nu nối với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối nhau bằng 2 lk hoá trị ... dfrac{N}{2}  nu nối nhau bằng  dfrac{N}{2}1     b Số liên kết hoá trị nối các nu trên 2 mạch gen :Số liên kết hoá t

Công thức tính số liên kết Hiđrô ; hóa trị Đ- P được hình thành hoặc bị phá vỡ qua nhiều đợt tự nhân đôi.

         A.TÍNH TỔNG SỐ LIÊN KẾT HIDRÔ BỊ PHÁ VỠ VÀ TỔNG SỐ LIÊN KẾT HIDRÔ HÌNH THÀNH:       Tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ :          sum H BỊ PHÁ VỠ = H 2^X– 1     Tổng số liên kết hidrô được hình thành :           sum H HÌNH THÀNH = H 2^X     B. TỔNG SỐ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ ĐƯỢC HÌNH THÀ

Công thức tính số liên kết Hiđrô ( H )

    + A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô     + G của mạch này nối với X ở mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô Vậy số liên kết hiđrô của gen là :    H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X

Loạt Tính số liên kết Hidro và liên kết hóa trị Đ - P của gen trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan