Tính số nucleotit tự do cần dùng đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Tính số nucleotit tự do cần dùng được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Tính số nucleotit tự do cần dùng.

Công thức tính số Nucleotit tự do cần dùng qua 1 lần tự nhân đôi( tự sao, tái sinh, tái bản)

   + Khi ADN tự nhân đôi hoàn toàn 2 mạch đều liên kết các nu tự do theo NTBS : AADN nối với TTự do và ngược lại ; GADN nối với X Tự do và ngược lại . Vì vây số nu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu mà loại nó bổ sung   A{td}=T{tđ}=A=T; G{td}=X{td}=G=X    + Số nu tự do cần dùng bằng số nu của A

Công thức tính số Nucleotit tự do cần dùng qua nhiều đợt tự nhân đôi(x đợt)

    + TÍNH SỐ ADN CON     1 ADN mẹ qua 1 đợt tự nhân đôi tạo 2 = 2^1 ADN con     1 ADN mẹ qua 2 đợt tự nhân đôi tạo 4 = 2^2 ADN con     1 ADN mẹ qua3 đợt tự nhân đôi tạo 8 = 2^3 ADN con     1 ADN mẹ qua x đợt tự nhân đôi tạo 2^xADN con      Vậy : Tổng số ADN con = 2^x     Dù ở đợt tự nhân

Loạt Tính số nucleotit tự do cần dùng trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!