Tính số nucleotit của ADN hoặc của gen đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Tính số nucleotit của ADN hoặc của gen được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Tính số nucleotit của ADN hoặc của gen.

Công thức nuclêôtit đối với cả 2 mạch

      Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch:  A=T=A1+A2=T1+T2=A1+T1=A2+T2   G=X=G1+G2=X1+X2=G1+X1=G2+X2     Chú ý khi tính tỉ lệ %    % A= %T = dfrac{%A1+%A2}{2}=dfrac{%T1+%T2}{2}=....    %G= %X = dfrac{%G1+%G2}{2}=dfrac{%X1+%X2}{2}=....    Ghi nhớ: Tổng 2 loại

Công thức nuclêôtit đối với mỗi mạch của gen

    Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau.    A1+T1+G1+X1=T2+A2+X2+G2=dfrac{N}{2}    Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau .    Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T

Công thức tính chiều dài của phân tử ADN(L)

  Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó . Mỗi mạch có  dfrac{N}{2}  nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A^0    l= dfrac{N}{2}.3,4A^0 Rightarrow N= dfrac{l x2}{3,4}    

Công thức tính khối lượng phân tử ADN(M)

   Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra    M=N x 300 đvc

Công thức tính số chu kì xoắn

 Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu N của ADN :    N = Cx20  Rightarrow C= dfrac{N}{20}; C= dfrac{1}{34}  

Công thức tính tổng số nu của AND(N)

     Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu   A + T + G+ X .       Nhưng theo nguyên tắc bổ sung NTBS A= T , G=X. Vì vậy , tổng số nu của ADN được tính là :     N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2 A+ G     Do đó A+G = dfrac{N}{2} hoặc %A + %G = 50%

Loạt Tính số nucleotit của ADN hoặc của gen trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan