Tính số ribônucleotit tự do cần dùng đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Tính số ribônucleotit tự do cần dùng được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Tính số ribônucleotit tự do cần dùng.

Côn thức tính số Ribonucleotit tự do cần dùng qua nhiều lần sao mã

    Mỗi lần sao mã tạo nên 1 phân tử ARN nên số phân tử ARN sinh ra từ 1 gen bằng số lần sao mã của gen đó .      Số phân tử ARN  = Số lần sao mã  = K   + Số ribônu tự do cần dùng là số ribônu cấu thành các phân tử ARN . Vì vậy qua K lần sao mã tạo thành các phân tử ARN  thì tổng số ribônu tự do cần

Công thức tính số ribonucleotit tự do cần dùng qua 1 lần sao mã

      Khi tổng hợp ARN , chỉ mạch gốc của ADN làm khuôn mẫu liên các ribônu tự do theo NTBS : A{ADN} nối U{ ARN} ; T{ADN} nối A{ARN} G{ADN} nối X{ ARN}; X{ADN} nối G{ARN} Vì vậy :    + Số ribônu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu loại mà nó bổ sung trên mạch gốc của ADN rAtd = T{

Loạt Tính số ribônucleotit tự do cần dùng trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan