Sự dịch chuyển của Riboxom trên ARN thông tin đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Sự dịch chuyển của Riboxom trên ARN thông tin được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Sự dịch chuyển của Riboxom trên ARN thông tin.

Công thức tính sự dịch chuyển của Riboxom trên ARN thông tin

    Là độ dài mARN mà riboxom chuyển dịch được trong 1 giây.     Có thể tính vận tốc trượt bằng cách cia chiều dài mARN cho thời gian riboxom trượt từ đầu nọ đến đầu kia. trượt hết Marn v= dfrac{l}{t}A^0/s       Tốc độ giải mã của RB :     Là số axit amin của chuỗi polipeptit kéo dài trong 1 gi

Công thức tính thời gian mỗi riboxom trượt qua hết mARN(kể từ lúc riboxom 1 bắt đầu trượt)

   Gọi Delta t: khoảng thời gian ribôxôm sau trượt chậm hơn ribôxôm trước     Đối với RB 1 : t     Đối với RB 2 : t + Delta t     Đối với RB 3 : t + 2Delta t     Tương tự đối với các RB còn lại

Công thức tính thời gian tổng hợp một phân tử protein( phân tử protein gồm 1 chuỗi polipeptit)

    Khi riboxom trượt qua mã kết thúc, rời khỏi mARN thì sự tổng hợp phân tử protein của riboxom đó được xem là hoàn tất. Vì vậy thời gian hình thành 1 phân tử protein cũng là thời gian riboxom trượt hết chiều dài mARN từ đầu nọ đến đầu kia . t= dfrac{l}{t}

Loạt Sự dịch chuyển của Riboxom trên ARN thông tin trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!