Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) - Sinh lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 10

Cấu trúc của lục lạp: Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thống các túi dẹt được gọi là tilacôit. Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana. Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng. Trong m

Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 10

Cấu trúc của ti thể: Ti thể có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào, trên đó chứa nhiều loại enzim hô hấp. Bên trong ti thể là chất nền có chứa cả ADN và ribôxôm. Chức năng của ti thể là: Cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là các phần tử ATP. Ti

Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 10

Cấu trúc của lizôxôm: Lizôxôm là bào quan với một lớp màng bao bọc, có nhiều enzim thuỷ phân. Chức năng của lizôxôm: Phân huỷ các tế bào già, các tế bào bị thương tổn không có khả năng phục hồi và chúng được ví như một phân xưởng tái chế “rác thải” của tế bào.

Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 10

Không bào là bào quan có một lớp màng bao bọc. Tế bào thực vật thường có không bào lớn, không bào có thể rất khác nhau tuỳ theo từng loại và từng loại tế bào. Một số không bào chứa chất phế thải độc hại. Không bào của tế bào lông hút ở rễ cây chứa muối khoáng cùng nhiều chất khác nhau hoạt động như

Câu 1 trang 43 Sách giáo khoa Sinh học 10

Cấu trúc lục lạp : có 2 lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chưa chất nền cùng với hệ thống các túi dẹt gọi là tilacoit. Các tilacoit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana. Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng . Trên màng chất nền của lục lạp còn có ADN và ribox

Câu 2 trang 43 Sách giáo khoa Sinh học 10

Cấu trúc của ti thể : Ti thể có 2 lớp màng bao bọc . Màng ngoài không gấp khúc , màng trong gấp khúc thành các mào trên đó có rất nhiều loại enzim hô hấp . Bên trong ti thể là chất nền có chứa ADN và riboxom. Chức năng ti thể : Ti thể được ví như một nhà máy điện cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu

Câu 3 trang 43 Sách giáo khoa Sinh học 10

Cấu trúc của lizoxom : là 1 bào quan với 1 lớp màng bao bọ. Chức năng của lizoxom : phân hủy các tế bào già , các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi. Người ta ví lizoxom như 1 phân xưởng tái chế rác thải của tế bào.

Câu 4 trang 43 Sách giáo khoa Sinh học 10

Chức năng của không bào khác nhau tùy theo từng loài sinh vật và từng loại tế bào. Tế bào thực vật thường có 1 không bào lớn hơn hoặc nhiều không bào với các chức năng khác nhau. Một số không bào chứ chất phế thải , chất độc hại. Không bào của tế bào lông hút ở rễ cây chứa muối khoáng cùng nhiều chấ

Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không?

Lá cây có màu xanh là do trong lá cây có bào quan là lục lạp. Trong lục lạp có chứa chất diệp lục giúp cho quá trình quang hợp. Chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra sản phẩm hữu cơ và ánh sáng được hấp thụ mạnh nhất nằm trong vùng hồng đỏ và xanh tím. còn màu xanh thì h

Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, tế bào thần kinh tế bào nào có nhiều lizôxôm nhất?

Lizoxom có vai trò tiêu hủy các tế bào già, mảnh vỡ tế bào, vi khuẩn, ... và có nhiều ở tế bào bạch cầu.

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

Tế bào càng hoạt động nhiều thì càng có nhiều ti thể. Tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất. Chọn C

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 9 trang 40

Số lượng ti thể có trong tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của các loại tế bào khác nhau. Ti thể có chức năng quan trọng là cung cấp năng lượng cho tế bảo. Do đó tế bào nào có nhu cầu năng lượng lớn thì có nhiều ti thể. Tế bào cơ trong đó đặc biệt là tế bào cơ tim, chúng hoạt động nhiều, cần n

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 9 trang 41

Hầu hết các lá cây đều có màu xanh. Lá cây có màu xanh do trong lá cây có bào quan là lục lạp. Trong lục lạp có chứa sắc tố diệp lục giúp cho quá trình quang hợp. Chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trời được hấp thụ mạnh nhất nằm trong vùng đỏ và xanh tím, còn m

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 9 trang 42

Lizôxôm là một bào quan với một lớp màng bao bọc có chức năng phân hủy các tế bào già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi cũng như các bào quan đã già và các đại phân tử như protein, axit nucleotit, cacbohidrat và lipit. Do đó, trong các tế bào trên, tế bào bạch cầu có nhiều lizoxo

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) - Sinh lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!