Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất - Sinh lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10

Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch tán đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu. Các chất tan có thể khuếch tán qua màng

Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 10

Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động: Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động     Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.     Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng.      Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặ

Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 10

Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo. 

Bài 4 trang 50 SGK Sinh học 10

Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?  

Câu 1 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 10

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng , dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp .

Câu 2 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 10

Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động 1.Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp 2 . Không tiêu hao năng lượng Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao Tiêu hao năng lượng

Câu 3 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 10

Ta phải thường xuyên vảy nước vào rau để nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên, rau không bị héo.

Câu 4 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 10

Khi tiến hành ẩm bào, tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào là nhờ thụ thể đặc biệt trên màng sinh chất.

Lý thuyết Vận chuyển các chất qua màng sinh chất chuẩn nhất

A. Tóm tắt lý thuyết I Phương thức vận chuyển thụ động  1. Vận chuyển thụ động là gì? Vận chuyển thụ động là một trong những cách thức để các chất được di chuyển một cách không tiêu tốn năng lượng đến vị trí được gọi là màng sinh chất. Nguyên lý hoạt động: Các chất di chuyển từ nơi có nồng độ cao

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Tốc độ khuếch tán của các chất qua màng phụ thuộc vào: Sự chênh lệch nồng độ chất đó ở bên trong và ngoài màng. Tính chất lý hóa của chất đó: Tan trong nước hay tan trong dầu, phân cực hay không phân cực, kích thước lớn hay nhỏ…

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 11 trang 48

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố:     Sự chênh lệch nồng độ giữa môi trường bên trong và bên ngoài tế bào Kí hiệu: Nồng độ chất tan môi trường ngoài: CA Nồng độ chất tan bên trong tế bào: CB MÔI TRƯỜNG NHƯỢC TRƯƠNG MÔI TRƯỜNG ĐẲNG TRƯƠNG MÔI TRƯỜNG ƯU T

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất - Sinh lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!