Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy - Khoa học lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tuabin của máy phát điện,…

Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?

Năng lượng nước chảy thường dùng để chuyên chở hàng hoá xuôi dòng nước ; làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao ; làm quay tuabin của các máy phát điện ở nhà máy thuỷ điện.

Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?

+ Nhà máy thủy điện Hòa Bình + Nhà máy thủy điện Thác Bà + Nhà máy thủy điện Hàm Thuận + Nhà máy thủy điện Yali ...

Ở địa phương bạn, năng lượng gió và năng lượng nước chảy đã được sử dụng trong những việc gì ?

Ở địa phương: Năng lượng gió dùng để chạy tiabin của máy phát điện, giúp chạy thuyền buồm, rê thóc,... Năng lượng nước chảy dùng để: phát điện từ nhà máy thủy điện, làm quay cọn nước đưa lên cao,...

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy - Khoa học lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!