Bài 35: Sự chuyển thể của chất - Khoa học lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 35: Sự chuyển thể của chất được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Chất lỏng có đặc điểm gì ?

a Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được. b Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được. c Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được. TRẢ LỜI: Chọn c: Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Chất rắn có đặc điểm gì ?

Chọn b: có hình dáng nhất định

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí

Cát Đường Nhôm Nước đá Muối Cồn Dầu ăn Nước Xăng   Hơi nước Ôxi Nitơ     Cát Đường Nhôm Nước đá Muối Cồn Dầu ăn Nước Xăng   Hơi nước Ôxi Nitơ    

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

a Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được. b Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được. c Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được. Trả lời: Chọn a: Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Sáp, thuỷ tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khí nitơ được làm lạnh trở thành khí nitơ lỏng.  Nước ở nhiệt độ cao chuyển thành đá ở thể rắn,...

Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Từ thể rắn sang thể lỏng: đá lạnh ở nhiệt độ cao chuyển thành nước,... Từ thể lỏng sang khí: nước đun sôi sẽ có nước chuyển thành thể khí, bay hơi,... Từ thể khí sang lỏng: Khí nitơ được làm lỏng trở thành khí nitơ lỏng,... Từ thể lỏng sang thể rắn: nước ở nhiệt độ thấp sẽ chuyển thành nước đá,...

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

+ Các chất ở thể rắn: Cát, đường, nhôm, nước đá, muối,  + Thể lỏng: Cồn, dầu ăn, nước, xăng… + Thể khí: Hơi nước, ôxi, nitơ, …  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 35: Sự chuyển thể của chất - Khoa học lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan