Đăng ký

Bài 6 Trang 113 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     - Khí \(Cl_2\) oxi hóa KI thành \(I_2\)\(Cl_2\) và \(I_2\) tan một phần trong nước, do đó xuất hiện dung dịch màu vàng nâu: \(Cl_2+2KI \rightarrow 2KCl+I_2\)

     - Sau khi dung dịch vàng nâu chuyển sang màu xanh do iot tác dụng với hồ tinh bột.

     - Màu xanh (tạo bởi hồ tinh bột và iot) cũng dần dần bị biến mất màu do một phần khí \(Cl_2\) tác dụng với \(H_2O\) tạo ra \(HClO\) là chất có tính chất oxi hóa rất mạnh. Axit này làm mất màu xanh của hợp chất tạo bởi hồ tinh bột và iot.

         \(Cl_2+H_2O \overset{\leftarrow}{\rightarrow}HCl+HClO\)

shoppe