Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin - Tin học lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10

Cho dãy số nguyên chẵn: 2, 4, 6, 8, 10... Đây là thông tin dạng số;   Cho dãy kí tự: “Chuc cac ban hoc gioi”. Đây là thông tin dạng văn bản;

Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10

Bộ mã ASCII mã chuẩn của MT dùng để trao đổi thông tin sử dụng 8 bit để mã hoá kí tự. Nó chỉ mã hoá được 256 kí tự từ 0 đến 255 gọi là mà ASCII thập phân của kí tự. Còn bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hoá, nó có thể mã hoá được 65536 kí tự khác nhau, cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của

Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10

Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu: các chữ số 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F trong đó A, B, c, D, E, F có giá trị tương ứng là 10, 11, 12, 13, 14, 15 trong hệ thập phân.      

Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10

Biểu diễn số nguyên bit 7 bit 6 bit 5 hit 4 bitẽ3 bit 2 bit 1 bit 0 các bit cao các bit thấp bit 7 bit 6 bit 5 hit 4 bitẽ3 bit 2 bit 1 bit 0 các bit cao các bit thấp Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi 127 đến 127. Biểu diễn số thực: Dùng dấu chấm . để ngăn cách giữa phần nguyên và phầ

Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10

Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân vì tất cả các thông tin khi đưa vào máy tính thì chúng đều biểri đổi thành dạng chung dãy bit, dãy bit đó là duy nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.

Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

A. LÝ THUYẾT 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính. Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá được xâu kí tự, số nguyên. Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động. 2. NỘI DUNG a  Tin học, máy tính a1 Hãy chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A Máy tính có thể thay

Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

A. LÝ THUYẾT 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính. Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá được xâu kí tự, số nguyên. Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động. 2. NỘI DUNG a  Tin học, máy tính a1 Hãy chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A Máy tính có thể thay

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin - Tin học lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!