Bài 6: Giải bài toán trên máy tính - Tin học lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6: Giải bài toán trên máy tính được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10

Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán Một bài toán có thể được biểu diễn bởi nhiều thuật toán, việc chọn lựa thuật toán thích hợp sẽ giúp cho quá trình viết chương trình đơn gián hom và máy tính thực hiện với thời gian nhanh hơri. Vì vậy, có ba tiêu chuẩn cơ bản lựa chọn thuật toán đó là: Thuật toán có độ

Câu 2 trang 51 SGK Tin học 10

Nội dung và mục đích của bước hiệu chỉnh khi giải bài toán trên máy tính Chạy thử chương trình với các bộ test tiêu biểu phụ thuộc vào đặc thù của bài toán để phát hiện các lỗi cú pháp, lỗi cấu trúc... Nếu phát hiện chương trình sai, sửa chương trình rồi chạy thử lại, quá trình tiếp tục cho đến kh

Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10

Thuật toán giải phương trình ax + b = 0 Bằng liệt kê tuần tự Bước 1: Nhập hai số thực a, b Bước 2. Nếu a = 0 Bước 2.1. Nếu b ≠0 thì thông báo phương trình vô định, rồi kết thúc; Bước 2.2. Nếu b = 0 thì gán x <  0 rồi chuyển sang bước 4; Bước 3:  x < b/a Bước 4. Đưa ra nghiệm X, rồi kết thúc. Sơ đồ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6: Giải bài toán trên máy tính - Tin học lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!