Bài 14. Lực hướng tâm - Vật lý lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 14. Lực hướng tâm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 82 SGK Vật lí 10

Lực hướng tâm là lực hay hợp của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm. $${F{ht}} = m{a{ht}} = {{m{v^2}} over r} = m{omega ^2}r$$

Bài 2 trang 82 SGK Vật lí 10

a Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn, lực hướng tâm có thể là một lực hoặc hợp lực của các lực chúng ta đã học b Nếu nói trong ví dụ b sgk vật chịu 4 lực overrightarrow P ,overrightarrow N ,{overrightarrow F {m{rm{s}}n}} và {F{ht}} là sai. Vì trong trường hợp này vậ

Bài 3 trang 82 SGK Vật lí 10

Máy vắt li tâm Máy gia tốc li tâm Thùng giặt quần áo của máy giặt

Bài 4 trang 82 SGK Vật lí 10

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. Công thức liên hệ giữa ω và f: ω = 2πf. Công thức của lực hướng tâm: {F{ht}} = {{m{v^2}} over r} = m{omega ^2}r LỜI GIẢI CHI TIẾT Điều kiện để vật không bị văng ra khỏi bàn : eqalign{ & {F{ht}}

Bài 5 trang 83 SGK Vật lí 10

Lực hướng tâm: {F{ht}} = m{a{ht}} = {{m{v^2}} over R} Áp dụng định luật II Niu tơn. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: v = 36km/h = 10m/s; R = 50m; m = 1200kg; g = 10m/s^2 Khi ô tô chuyển động đến điểm cao nhất, các lực tác dụng lên xe được biểu diễn như hình vẽ: Áp dụng đinh luật II Niu tơ

Bài 6 trang 83 SGK Vật lí 10

Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn: {F{hd}} = G{{{m1}{m2}} over {{r^2}}} trong đó: m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, G là hằng số hấp dẫn. Công thức của lực hướng tâm: {F{ht}} = {{m{v^2}} over R} = m{omega ^2}r Công thức

Bài 7 trang 83 SGK Vật lí 10

Sử dụng lí thuyết về chuyển động li tâm  SGK Vật lí 11 trang 81. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Lực liên kết giữa giọt nước và rau có giá trị cực đại nhất định. Khi ta vẩy nhanh, lực liên kết này nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết nên không giữ được các giọt nước chuyển động tròn theo rau. Cho nên các

Giải câu 1 Trang 81 - Sách giáo khoa Vật lí 10

a Lực ma sát nghỉ hướng vào tâm quay gây ra gia tốc hướng tâm cho vật. b Bàn quay càng nhanh v lớn thì lực hướng tâm:F{ht}=ma{ht}=dfrac{mv^2}{r} càng lớn.  Nếu v lớn tới mức F{ht} > F{msn max} thì vật văng ra ngoài.

Giải câu 1 Trang 82 - Sách giáo khoa Vật lí 10

      Lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.      Công thức của lực hướng tâm: F{ht}=ma{ht}=dfrac{mv^2}{r}=m omega^2 r.

Giải câu 2 Trang 82 - Sách giáo khoa Vật lí 10

a Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn. b Sai, vì trong ví dụ b SGK lực hướng tâm là hợp lực của ba lực:          vec{P},vec{N},vec{F{msn}}: vec{F{hl}}=vec{P}+vec{N}+vec{F{msn}}

Giải câu 3 Trang 82 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Ứng dụng của chuyển động li tâm: Máy giặt li tâm; máy bơm li tâm; bộ điều tốc li tâm; bộ li hợp tự động của ô tô, xe máy; máy phân tích li tâm; xe lao tốc độ trong trò chơi cảm giác mạnh.

Giải câu 4 Trang 82 - Sách giáo khoa Vật lí 10

            F{ht}=m omega^2 r=m2pi n^2R Điều kiện vật không bị văng ra khỏi bàn:             F{ht} leq F{msn max}             m2pi n^2 r leq F{msn max}             n leq dfrac{1}{2pi}sqrt{dfrac{F{mss max}}{mr}}=dfrac{1}{2.3,14}sqrt{dfrac{0,08}{0,020.1}}             n leq 0,318

Giải câu 5 Trang 83 - Sách giáo khoa Vật lí 10

    Chọn D. 9600N.     Tại điểm cao nhất của cầu, các lực tác dụng lên ô tô như hình vẽ:     Áp dụng định luật II Niu tơn:               m underset{a}{rightarrow}=underset{P}{rightarrow}+underset{N}{rightarrow}+underset{Fk}{rightarrow}+underset{F{ms}}{rightarrow}     1     Chọn chiều dư

Giải câu 6 Trang 83 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Khi vệ tinh bay tròn đều quanh Trái Đất thì trọng lực đóng vai trò lực hướng tâm: P=F{ht}            Leftrightarrow dfrac{GMm}{R+h^2}=dfrac{mv^2}{R+h} Leftrightarrow dfrac{GM}{2R}=v^2            Leftrightarrow v=sqrt{dfrac{Rg}{2}}=sqrt{dfrac{6400.10^3.10}{2}}=5,66.10^3m/s.      

Giải câu 7 Trang 83 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     a Khi vẩy nhẹ, lực liên kết giữa nước và rau đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho nước chuyển động tròn cùng rau.      Khi vẩy mạnh, vận tốc đủ lớn đến mức lực hướng tâm lớn hơn hoặc bằng lực liên kết cực đại giữa rau và nước thì nước sẽ chuyển động li tâm, văng ra ngoài qua mắt rổ.      b Khi

Lực hướng tâm - Vật lí 10

LỰC HƯỚNG TÂM VẬT LÍ 10 Trong bài viết này CUNGHOCVUI sẽ giới thiệu tới các bạn một nội dung học rất quan trọng và bổ ích về VẬT LÝ 10 LỰC HƯỚNG TÂM! I. LÝ THUYẾT 1. LỰC HƯỚNG TÂM LÀ GÌ? Lực được xác định khi một vật thể bất kỳ chuyển động một quỹ đạo hình tròn và thường có xu hướng bị hút vào tâm.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 14. Lực hướng tâm - Vật lý lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!