Giải chi tiết bài tập Lịch sử 6 mới Cánh diều

Chương 1: Vì sao cần học lịch sử?

Chương 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

Chương 7: Vương quốc Chăm-pa và vương quốc Phù Nam