Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử - Hóa học lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Ta có: eqalign{ & Clleft {Z = 17} right:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}cr& Sleft {Z = 16} right:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4} cr & Oleft {Z = 8} right:,,1{s^2}2{s^2}2{p^4}cr&Fleft {Z = 9} right:,,1{s^2}2{s^2}2{p^5} cr} Vậy: A – d            B – c            C – b         

Bài 2 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sự phân bố electron trong nguyên tử tuân theo những nguyên lí và quy tắc là: Nguyên lí Pauli, nguyên lí bần vững, quy tắc Hun. Nguyên lí Pauli: “Trên  một obitan chỉ có thể có nhiều nhất 2 electron và hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron”. Ví d

Bài 3 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Theo quy tắc Hun thì sự phân bố electron vào các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa nên trong phân lớp 2p của cacbon phải biểu diễn như trên.  

Bài 4 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron của các nguyên tử là: eqalign{ & Z = 20:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2} cr & Z = 21:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^1}4{s^2} cr & Z = 22:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^2}4{s^2} cr & Z = 24:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^5}4{s^1} cr & Z = 29:,,1{

Bài 5 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron của các nguyên tử: eqalign{ & Hleft {Z = 1} right:,,1{s^1} cr & Lileft {Z = 3} right:,,1{s^2}2{s^1} cr & Naleft {Z = 11} right:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1} cr & Kleft {Z = 19} right:,,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^1} cr & Caleft {Z = 20} right:,,1{s^2}2{

Bài 6 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron của K Z = 19: 1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^1} Cấu hình electron của Ca Z = 20: 1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2} Nhận xét: Sự phân bố electron trên các obitan nguyên tử của các nguyên tố K Z = 19 và Ca Z = 20 có đặc điểm là đều bỏ qua phân lớp 3d, các electron thứ 19,

Bài 7 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron của F Z = 9: 1{s^2}2{s^2}2{p^5} Cấu hình electron của Cl Z = 17: 1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5} Khi nguyên tử nhận thêm 1 eletron thì lớp ngoài cùng có 8 electron, giống nguyên tử khí hiếm.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử - Hóa học lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!