Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình - Hóa học lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Ta có {overline M C} = {{12.98,89 + 13.1,11} over {100}} = 12,011 đvC Chọn B. 

Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

eqalign{ & a,,,,,{14}^{28}Si cr & ,,,,,,,,,{14}^{29}Si cr & ,,,,,,,,,{14}^{30}Si cr} eqalign{ & 14 cr & 14 cr & 14 cr} eqalign{ & 14 cr & 15 cr & 16 cr} eqalign{ & 14 cr & 14 cr & 14 cr} eqalign{ & b,,,,{26}^{54}Fe cr & ,,,,,,,,{26}^{

Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Theo đề bài ta có {overline A {Ag}} = 107,02.{MH} = 107,02.1,008 = 107,876u.

Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a Nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố. Áp dụng công thức: overline A  = {{aA + bB} over {a + b}} Ta tính được {overline A H} = 1,00016u,{overline A {Cl}} = 35,4846u. b Kí hiệu 1^2H là D. Các loại phân tử hiđro clorua có thể có: Công thức phân tử: H{17}^{35}Cl;,,H{17}^{37}Cl;,,

Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Gọi x là phần trăm của đồng vị {29}^{63}Cu Rightarrow phần trăm của đồng vị {29}^{65}Cu là 100 – x. Ta có: {overline A {Cu}} = {{63.x + 65left {100 x} right} over {100}} = 63,546 Rightarrow x approx 73. Vậy tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị {29}^{63}Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a Có 3 loại công thức phân tử hiđro là: {H2};,,HD;,,{D2}. b Phân tử khối của mỗi phân tử là: 2; 3; 4. c Gọi x là phần trăm của đồng vị D  Rightarrow  phần trăm của đồng vị H là 100 – x. Ta có: {{2.x} over {100}} + {{1.left {100 x} right} over {100}} = 0,05.22,4. Giải ra ta được %D =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình - Hóa học lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!