Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam - Địa lí lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 - Trang 98 - SGK Địa lí 8

Hiện nay đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5X0 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác. Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn là than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit quặng nhôm.

Bài 2 - Trang 98 - SGK Địa lí 8

Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi than, vàng, sắt, thiếc, đá quý... Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải. Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố làm cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.

Câu 1 - Mục 1 - Tiết 26 -Trang 96 - SGK Địa lí 8

Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố một số mỏ khoáng sân lớn than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit.

Câu 1 - Mục 2 - Tiết 26 -Trang 97 - SGK Địa lí 8

Em hãy tìm trên hình 26.1 SGK trang 97 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 SGK trang 99. Hướng dẫn Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1.

Câu 1 - Mục 2 - Tiết 26 -Trang 97 - SGK Địa lí 8

Em hãy tìm trên hình 26.1 SGK trang 97 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 SGK trang 99. Hướng dẫn Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam - Địa lí lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!