Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam - Địa lí lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 - Trang 95 - SGK Địa lí 8

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia làm ba giai đoạn lớn: Giai đoạn Tiền Cambri tạo lập nền móng sơ khai của lãnh thổ: + Cách ngày nay ít nhất khoảng 570 triệu năm. Khi đó đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là biển. + Phần đất liền là những mảng nền cổ: Kon Tum, Việt Bắc, Hoàng Liên

Bài 2 - Trang 95 - SGK Địa lí 8

Nâng cao địa hình, làm cho núi non, sông ngòi trẻ lại. Xuất hiện các cao nguyên ba dan núi lửa. Sụt lún tại các vùng đồng bằng phù sa trẻ. Mở rộng Biển Đông. Góp phần hình thành các khoáng sản: dầu khí, bôxít, than bùn...

Câu hỏi 1 - Mục 1 -Tiết học 25- Trang 93 - SGK Địa lí 8

Vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền: Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Sông Mã, Pu Hoạt, Kon Tum.

Câu hỏi 1 - Mục 2 -Tiết học 25 - Trang 93 - SGK Địa lí 8

Các mỏ than đá lớn ở nước ta có tuổi Trung sinh. Chúng cho biết khí hậu lúc đó rất nóng ẩm, rừng cây phát triển mạnh mẽ. Các loài thực vật hóa than cho biết các loài thực vật thống trị lúc đó là các họ dương xỉ và cây hạt trần.

Câu hỏi 1 - Mục 3 -Tiết học 25 - Trang 94 - SGK Địa lí 8

Chứng tỏ sự hoạt động của Tân kiến tạo còn tiếp tục diễn ra ở nước ta.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam - Địa lí lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!