Bài 23: Liên kết kim loại - Hóa học lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 23: Liên kết kim loại được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Mạng tinh thể kim loại natri là mạng lập phương tâm khối. Lực liên kết trong tinh thể kim loại được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại ở nút mạng tinh thể với các electron hóa trị chuyển động tương đối tự do.

Bài 2 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những mạng tinh thể phổ biến của kim loại là: + Mạng lập phương tâm khối: mạng tinh thể kim loại natri. + Mạng lập phương tâm diện: mạng tinh thể kim loại canxi. + Mạng lục phương: mạng tinh thể kim loại coban.

Bài 3 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Vì tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.

Bài 4 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

+ Cu, Al: Mạng lập phương tâm diện. + Co, Mg: Mạng lục phương. + Na: Mạng lập phương tâm khối.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 23: Liên kết kim loại - Hóa học lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!