Thông tin tuyển sinh Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh - Conservatory of Ho Chi Minh City (HCMCONS)

Thông tin chung

Mã trường: NVS

Địa chỉ: 112 Nguyễn Du st, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 38 225 841

Ngày thành lập: Ngày 12 tháng 4 năm 1956

Loại hình: Công lập

Trực thuộc: Học viện Âm nhạc

Quy mô:

Website: www.hcmcons.vn/

Chưa có thông tin xét tuyển

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào