Phương án tuyển sinh ĐH công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên 2019

Chỉ tiêu Đại học công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên 2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG (MÃ TRƯỜNG: DTC)

775

775

1500

 

Nhóm ngành II

 Mã ngành

 Tổ hợp môn thi

 

Chỉ tiêu Theo điểm thi THPTQG

 Chỉ tiêu Theo học bạ THPT

 Tổng chỉ tiêu

1

Thiết kế đồ họa

7210403

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Ngữ văn, Địa (C04)

Toán, Tiếng Anh, Địa (D10)

Văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

25

25

 

 

Nhóm ngành III

 

 

 

 

 

2

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Văn, Địa (C04)

Văn, Sử, Địa (C00)

30

30

 

3

Quản trị văn phòng

7340406

65

65

 

4

Thương mại điện tử

7340122

50

50

 

 

Nhóm ngành V

 

 

 

 

 

5

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

130

130

 

6

Khoa học máy tính

7480101

25

25

 

7

Mạng máy tính và truyền thông

dữ liệu

7480102

30

30

 

8

Kỹ thuật phần mềm

7480103

75

75

 

9

Hệ thống thông tin

7480104

25

25

 

10

An toàn thông tin

7480202

30

30

 

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Văn, Lý (C01)

50

50

 

12

Công nghệ kỹ thuật điều khiển

và tự động hóa

7510303

50

50

 

13

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

30

30

 

14

Công nghệ kỹ thuật điện tử

 - viễn thông

7510302

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Văn, Lý (C01)

Toán, Văn, Địa (C04)

75

75

 

15

Kỹ thuật y sinh

7520212

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

30

30

 

 

Nhóm ngành VII

 

 

 

 

 

16

Truyền thông đa phương tiện

7320104

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Lý (C01)

Toán, Văn, Hóa (C02)

30

30

 

17

Công nghệ truyền thông

7320106

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Văn, Địa (C04)

Toán, Tiếng Anh, Địa (D10)

Văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

25

25

 

Tham khảo thông tin tuyển sinh các trường khác, CLICK TẠI ĐÂY!

Theo TTHN

Có thể bạn quan tâm