Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2019

Chiều nay, ngày 8/8 trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức các ngành của trường năm 2019. 

Cụ thể mức điểm của từng ngành như sau:

VH1

VH2VH3

Có thể bạn quan tâm