Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật - Sinh lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Khái niệm sinh trưởng : Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của tế bào và có thể dẫn đến sự tăng kích thước cũng như số lượng của vi sinh vật hoặc cả hai.

Câu 2 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục : Pha lag: Vi khuẩn thích ứng với môi trường mới, nên tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim chuẩn bị cho sự phân bào. Pha log: Vi khuẩn bắt đầu phân chia mạnh, số lượng tế bào tăng theo luỹ thừa và đạt tới cực đại thời gian

Câu 3 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Người ta nói Dạ dày ruột ở người là một hệ thống nuôi liên tục đối với vi sinh vật, là vì con người thường xuyên bổ sung thức ăn vào dạ dày ruột, đồng thời thải ra ngoài các sản phẩm trao đổi chất cùng với vi sinh vật tương tự như một hệ thống nuôi liên tục.

Câu 4 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Nếu nuôi vi sinh vật theo đợt thì dựa vào đường cong sinh trưởng, ta sẽ thu hoạch sinh khối vào cuối pha luỹ thừa, đầu pha cân bằng là thích hợp.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật - Sinh lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!