Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật - Sinh lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giới được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Có 5 giới sinh vật : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Câu 2 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Các bậc phân loại từ thấp đến cao : Loài chi họ bộ lớp ngành giới. Ví dụ : Loài người Himosapins, chi người Homo, họ người Homonidae, bộ linh trưởng Primates, lớp thú Mammalia, ngành Động vật có dây sống Chordata, Giới Động vật Animalia.

Câu 3 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Tên khoa học của hổ là Felis tigris, tên khoa học của sư tử là Felis leo.

Câu 4 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lí, trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân trong đó có các em học sinh. Ở tuổi học sinh, các em cần phải tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ cây và các động vật trong khu vực không p

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật - Sinh lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!