Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải - Địa lí lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 141 sgk Địa lí lớp 10

Giao thông vận tải ở miền núi được phát triển sẽ thúc đẩy sự giao lưu giữa các địa phương ở miền núi vốn có nhiều trở ngại do địa hình, giữa miền núi với đồng bằng, nhờ thế sẽ giúp phá được thể cô lập”, “tự cấp tự lúc” của nền kinh tế. Sẽ có điều kiện khai thác các tài nguyên thế mạnh to lớn của m

Bài 2 trang 141 sgk Địa lí lớp 10

Một số dẫn chứng Ở miền núi sông ngòi ngắn và dốc thì không thể nói đi sự phát triển ngành giao thông vận tải đường sông; ở những nước nằm trên các đảo, chẳng hạn nhưng Anh và Nhật Bản, ngành vận tải đường biển có vị trí quan trọng. Ở những vùng gần cực, hầu như quanh năm có tuyết phủ, thì bên cạnh

Bài 3 trang 141 sgk Địa lí lớp 10

Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải. + Trước hết, các ngành kinh tố khác là khách hàng của ngành giao thông vận tải. Khi các ngành này phát triển tốt, nhu cầu vận tải lớn thì n

Bài 4 trang 141 sgk Địa lí lớp 10

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 138 Địa lí 10-

Những tiến bộ của ngành giao thông vận tải đã mở rộng các mối liên hệ vận tải và đảm bảo sự giao thông thuận tiện giữa các địa phương trên thế giới. Những tiến bộ về khoa học kĩ thuật và quản lí làm cho tốc độ vận chuyển người và hàng hóa tăng lên, chi phí thời gian cho vận chuyển giảm xuống, đồng

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 139 Địa lí 10-

ở vùng hoang mạc: lạc đà thô sơ và các phương tiện hiện đại ô tô, trực thăng,.... ở vùng băng giá gần Cực Bắc: xe quêt thô sơ và các phương tiện hiện đại tàu phá băng nguyên tử, trực thăng,....

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 139 Địa lí 10-

Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành vận tải đường; sông chính vì thế ở nước ta vận tải đường sông có khối lượng vận chuyển hàng hóa đứng thứ hai sau đường hộ. Mạng lưới sông ngòi dày đặc lại không thuận lợi cho vận tải đường ô tô và đường sắt, đòi hỏi phải làm nhiều cầu, phà,... và dễ

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 139 Địa lí 10-

ở hoang mạc không có điều kiện phát triển ngành vận tải đường sông và đường sát. Vận tải ô tô cũng irở ngại do cái bay, hão cát sa mạc. Phương liên vận tải phải có thiết kế đặc biệt để chống lại cái nóng dữ dội và để tránh ăn mòn do cát bay. Vận lải hằng irực thăng có ưu việt. Vận tải băng gia s

Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 140 Địa lí 10-

Sự phát triển các trung lâm công nghiệp lớn và sự tập trung hóa lãnh thổ sản xuất công nghiệp sẽ làm tăng nhu cầu vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm, làm mở rộng vùng cung cấp nguyên, nhiên liệu và vùng tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, phát triển các trung tâm công nghiệp lớn và sự tập trung

Câu hỏi lý thuyết 6 - SGK Trang 140 Địa lí 10-

Tàu có đầu máy chạy điện, ô tô xe buýt và xe du lịch, tàu điện ngầm, các loại phương tiện đi lại cá nhân xe đạp, xe máy,....

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải - Địa lí lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!