Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo) - Sinh lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Vẽ sơ đồ cấu trúc màng như sau :   Chức năng của những thành phần cấu trúc màng : Tầng kép phôtpholipit làm hàng rào thấm đối với prôtêin. Prôtêin xuyên qua màng : + Chất vận chuyển : Vận chuyển các phân tử qua màng ngược građien nồng độ. + Các kênh : Dẫn truyền các phân tử qua màng. + Thụ quan

Câu 2 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trong tế bào nhân thực, các bào quan có màng đơn hoặc màng kép được xác định như sau: Các bào quan có màng đơn: mạng lưới nội chất, bộ máy Gôngi, lizôxôm, không bào. Các bào quan có màng kép: nhân tế bào, ti thể, lục lạp.

Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đáp án: c Cấu tạo chính là lớp kép phôtpholipit được xen kẽ bởi những phân tử prôtêin, ngoài ra còn một lượng nhỏ pôlisaccarit.

Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đáp án: a Được hình thành trong các phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày của chúng.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo) - Sinh lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!