Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo) - Lịch sử lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc?

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 83 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Quy mô: rộng lớn, cả ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Số lượng: nhiều, nổ ra liên tục. Lực lượng tham gia: đông đảo quần chúng nhân dân. Kết quả:một số cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ trong một t

Hãy nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh gịành độc lập thời Bắc thuộc.

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 84, 85, 86 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT HAI BÀ TRƯNG: Là những người đầu tiên lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ. Bước đầu xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 q

Hãy nêu những nét chính về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 8386 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 4043 Tháng 3 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, quân khởi nghĩa chiếm được Mê Linh Vĩnh Phúc, Cổ Loa Đông Anh, Luy Lâu Thuận Thành Bắc Ninh buộc thái thú Tô Định phải trố

Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 85, 86 để chứng minh. LỜI GIẢI CHI TIẾT LIÊN TỤC: Từ thế kỉ I đến đến đầu thế kỉ X, các cuộc khởii nghĩa của nhân dân ta đã diễn ra liên tiếp, hầu như thế kỉ nào cũng nổ ra khởi nghĩa của nhân dân. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa Bà Triệu 248, khởi nghĩa Lý Bí 542,

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 85, 86 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI: Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân. Sự lãnh đạo của Ngô Quyền, đặc biệt trong việc sử dụng nghệ thuật quân sự. Ý NGHĨA LỊCH SỬ: Đây là chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta,

Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì ?

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 85 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT VIỆC THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC VẠN XUÂN CÓ Ý NGHĨA: Lật đổ ách thống trị của nhà Lương, ra đời nhà nước độc lập đầu tiên là Vạn Xuân sau hơn 500 năm đấu tranh của dân tộc ta. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, đánh dấu bước trưởng thành

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo) - Lịch sử lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!