Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) - Lịch sử lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 80, 81 và suy luận để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích đồng hóa nhân dân ta để dễ cai trị, biến nước ta trở thành một quận huyện của Trung Quốc.

Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc. Nguyên nhân của sự chuyển biến đó.

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 81 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT VỀ KINH TẾ: Nông nghiệp: + Công cụ bằng sắt ngày càng được sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống. + Công cuộc khai hoang, mở rộng diện tích trồng trọt được đẩy mạnh. + Các công trình thủy lợi được xây dựng. ⟹ NĂ

Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không ? Tại sao ?

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 82 và suy luận để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mục đích của chính quyền đô hộ: đồng hóa nhân dân ta để dễ cai trị, biến nước ta trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Tuy nhiên, mục đích ấy không thể thực hiện được. Vì: Chính quyền đô hộ tăng cường việc cai trị trực tiế

Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 80, 81 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CAI TRỊ: Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện. CHÍNH SÁCH BÓC LỘT VỀ KINH TẾ: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 81 và suy luận để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa. Nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa dân tộc. Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu, đây là bức thành trị vững chắc để bảo

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) - Lịch sử lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!