Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng - GDCD lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 11 SGK GDCD lớp 10

         Đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học cụ thể: Mỗi môn khoa học cụ thể đi sâu nghiên cứu một bộ phận, một lĩnh vực riêng biệt nào đó có thế giới. + Ví dụ: Hóa học nghiên cứu sự cấu tạo, tính chất, sự biến đổi của các chất. Sử học nghiên cứu lịch sử của xã hội loài người nói chung hoặc ng

Câu 2 trang 11 SGK GDCD lớp 10

CÁC VÍ DỤ THUỘC KHOA HỌC CỤ THỂ: Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của 2 cạnh góc vuông. Ngày 321930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì nó nếu lên đc những sự việc sự vật cụ thể VÍ DỤ THUỘC KIẾN THỨC TRIẾT HỌC: Mọi sự vậtvà hiện tượng đều có quan hệ nhân quả. Ở đâu có á

Câu 3 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Cơ sở để giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học là dựa trên nguyên tắc giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tư duy và tồn tại, xem cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào và con người có nhận thức được thế giới hay không để phân chia các hệ thống thế giới quan: T

Câu 4 trang 11 SGK GDCD lớp 10

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ DUY VẬT, DUY ÂM VỀ THẾ GIỚI TRONG TRUYỆN VÀ CÂU DẪN SAU:          TRUYỆN THẦN THOẠI THẦN TRỤ TRỜI.          “SỐNG CHẾT CÓ MỆNH, GIÀU SANG DO TRỜI”. KHỔNG TỬ GỢI Ý TRẢ LỜI:          Truyện thần thoại Thần Trụ trời: + Yếu tố duy vật: đất đá, cột chống trời, cách làm cột,... + Yếu

Câu 5 trang 11 SGK GDCD lớp 10

         Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi: Phương pháp luận siêu hình vì nhìn nhận sự vật phiến diện chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, máy móc, áp đặt, không nhìn một cách tổng thể.          Các câu tục ngữ thành ngữ : Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng - GDCD lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!