Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot - Hóa lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của brom và iot

1. SO SÁNH TÍNH OXI HÓA CỦA BROM VÀ CLO Hiện tượng: Có khí màu vàng lục thoát ra sau phản ứng. Phương trình phản ứng: 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2. Kết luận: Tính oxi hóa Cl > Br. 2. SO SÁNH TÍNH OXI HÓA CỦA BROM VÀ IOT. Hiện tượng: Sau phản ứng dung dịch có màu cam nhạt. Phương trình phản ứng: 2NaI

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot - Hóa lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!