Đăng ký

Writing (trang 46)

Write an email. Describe your family in 40-60 words

(Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn)

Example

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: Hello from London! 

Hi,

My name Is Joe Parker. I'm 14 years old and I live In London, In the United Kingdom. My mom’s name Is Julie, and my dad’s name is Steven. I have one younger brother. His name Is Andrew. He's 12 years old.

Joe

Tạm dịch: 

Ví dụ

Từ : [email protected]

Đến : [email protected]

Chủ đề : Xin chào từ London!

Xin chào,

Tên tớ là Joe Parker. Tớ 14 tuổi và sống ở Luân Đôn, Vương quốc Anh. Tên của mẹ tớ là Julie, và tên cha tớ là Steven. Tớ có một người em trai. Tên của em ấy là Andrew. Em ấy 12 tuổi.

Joe

Hướng dẫn giải: 

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: Hello from Ho Chi Minh City! 

Hi,

My name is Nguyen Ngoc Minh. I'm 11 years old and I live in Ho Chi Minh City, in Vietnam. My mom's name is Minh Ngan, she is a doctor. My dad's name is Ngoc Quan, he is also a doctor. I have one younger sister. His name is Ngoc Duyen. She's 10 years old.

Minh

Tạm dịch:

 

Từ: [email protected]

Tới: [email protected]

Chủ đề: Xin chào từ Thành phố Hồ Chí Minh! 

Chào,

Tên tờ là Nguyễn Ngọc Minh. Tớ 11 tuổi và sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam. Mẹ tớ tên là Minh Ngân, bà là một bác sĩ. Bố tớ tên là Ngọc Quân, ông cũng là bác sĩ. Tớ có một em gái. Em ấy tên là Ngọc Duyên. Cô ấy 10 tuổi.

Minh

 

Tags

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe