Đăng ký

Writing (trang 36 SGK)

Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40 - 60 words about the animal.

(Viết một đoạn văn ngắn. Tìm một bức hình về một loài vật. Viết khoảng 40 - 60 từ về loài vật đó)

Asian Arowana fish are also called dragonfish. They live in rivers in Southeast Asia. They eat other fish and insects. There are different colors of Arowana fish: green, gold, red, and blue.

Gợi ý dịch:

Cá chép rồng châu Á còn được gọi là cá rồng. Chúng sống ở các con sông ở Đông Nam Á. Chúng ăn các loại cá và côn trùng khác. Cá chép có nhiều màu sắc khác nhau: xanh lá, vàng, đỏ, xanh dương.

 

Gợi ý trả lời:

Dolphins are not fish. They are mammals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans in the world, dolphins prefer coastal waters and bays.

 

(Cá heo không phải là cá. Chúng là loài động vật có vú sống dưới nước. Cá heo là một trong những loài động vật thông minh nhất trên Trái đất. Mặc dù chúng có thể được tìm thấy ở tất cả các đại dương trên thế giới, nhưng cá heo lại thích các vùng nước ven biển và vịnh.)

The Giraffe is one of the most interesting creatures on earth, it is the tallest land animal on the planet and it has the tallest neck among all creatures. It originated in Africa and it inhabits the savannahs, grasslands and woodlands.

(Hươu cao cổ là một trong những sinh vật thú vị nhất trên trái đất, nó là động vật đất cao nhất trên hành tinh và nó có chiếc cổ cao trong số tất cả các sinh vật. Nó có nguồn gốc từ Châu Phi và sinh sống trên các thảo nguyên, đồng cỏ và rừng cây.)

Jaguars are the only big cat in the Americas and the third biggest in the world after tigers and lions. They look a lot like leopards, which live in Africa and Asia, but jaguars’ spots are more complex and often have a dot in the center.

(Báo đốm là loài mèo lớn duy nhất ở châu Mỹ và lớn thứ ba trên thế giới sau hổ và sư tử. Chúng trông rất giống báo hoa mai, sống ở châu Phi và châu Á, nhưng đốm của báo đốm phức tạp hơn và thường có một chấm ở trung tâm.)

Trên đây là cách soạn Tiếng anh 6 - Explore English bài Unit 3 - Writing (trang 36 SGK) trong chương trình sách mới Cánh diều mà các bạn học sinh có thể tham khảo. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài học này!

Tags

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào