Đăng ký

Thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về vấn đề bảo vệ môi trường

Thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về vấn đề bảo vệ môi trường

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 đến 10 câu) thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm đế bảo vệ môi trường.

1. Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

- Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài.

- Nhớ lại các bạn đã phát biểu như thế nào trong khi họp bàn về việc bảo vệ môi trường.

- Viết đoạn văn theo số câu đã quy định.

2. Bài tham khảo

Khi họp nhóm bàn về việc báo vệ môi trường, bạn nhóm trưởng đã đứng lèn tuyên bô lí do cuộc họp. Sau khi nghe lí do cuộc họp bàn về việc làm thế nào đế bảo vệ môi trường, các bạn trong nhóm đã hăng hái phát biểu ý kiến. Có bạn nói bảo vệ môi trường là không được phá cây xanh mà phải trồng thêm nhiều cây xanh hơn nữa. Có bạn nói để bảo vệ môi trường, ta không được vứt rác bừa bãi. Có bạn lại ý kiến: muốn bảo vệ môi trường, ta phải luôn tổng vệ sinh ở trường lớp, khu phố,... để môi trường có không khí trong lành. Không những chính chúng ta tham gia tổng vệ sinh mà ta còn phải vận động bà con cùng tham gia. Có như vậy, nơi ta ở và những nơi công cộng mới sạch đẹp. Cuộc họp ngắn gọn nhưng nội dung thật phong phú. Tất cả chúng em đều đồng lòng “biến” nhừng điều đã thống nhất trong cuộc họp thành hành động cụ thể.

shoppe