Đăng ký

Reading (trang 45)

Twins days festival

Every year, the small town of Twinsburg, Ohio, in the United States, has a special festival. It’s called the Twins Days Festival. The festival takes place in August. It’s three days long and is very popular. Thousands of brothers and sisters visit this festival. Most of them are twins. They go there to meet old friends and to make new ones. Twins often look the same, with the same color hair and eyes, but sometimes there are quite a few differences. Identical twins, however, look exactly like each other. They also often have the same hobbies!

Tạm dịch

Ngày hội cho các cặp sinh đôi

Mỗi năm, thị trấn nhỏ ở Twinsburg, Ohio, nước Mỹ đều tổ chức một lễ hội đặc biệt. Lễ hội này được gọi là Ngày hội dành cho các cặp sinh đôi. Nó diễn ra vào tháng Tám. Nó kéo dài trong 3 ngày và hết sức phổ biến, Hàng nghìn các cặp anh chị em tham gia lễ hội.  Hầu hết là các cặp sinh đôi. Họ đến đoa và gặp những người bạn cũ và làm quen bạn mới. Những cặp sinh đôi thường giống nhau, từ màu tóc cho đến măt, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài sự khác biệt.  Tuy nhiên , những cặp sinh đôi cùng trứng thì nhìn giống hệt nhau. Họ thậm chí còn có sở thích giống nhau nữa. 

A. Look at the photo. What do you think the article is about. Check ✔ the correct answer. 

(Nhìn vào bức tranh, bạn nghĩ đoạn văn này nói về cái gì, chọn đáp án đúng)

  • big families (gia đình lớn)

  • brothers and sisters (các anh chị em)

  • famous families (gia đình nổi tiếng)

Hướng dẫn giải

Answer: brothers and sisters (các anh chị em)

__________________________________________________________________

B. Read the article quickly. Underline the name of the town.

(Đọc nhanh đoạn văn, gạch chân tên của thị trấn)

Hướng dẫn giải

Answer: Twinsburg

Dẫn chứng: “Every year, the small town of Twinsburg, Ohio, in the United States, has a special festival.” (Mỗi năm, thị trấn nhỏ ở Twinsburg, Ohio, nước Mỹ đều tổ chức một lễ hội đặc biệt)

_____________________________________________________________________

C. Make a list. Write the names of interesting festivals you know.

(Lập một danh sách. Viết các tên những lễ hội thú vị mà bạn biết)

Hướng dẫn giải

New Year's Day: Ngày Đầu Năm Mới.

April Fools' Day: Ngày Nói dối.

Easter : Lễ Phục Sinh

May Day: Ngày Quốc Tế Lao Động.

Christmas: Giáng sinh.

Mid Autumn festival : Trung thu

Trên đây là gợi ý cách soạn Tiếng anh 6 Unit 4: This is my family - Reading (trang 45) trong chương trình sách mới Explore English mà các bạn học sinh có thể tham khảo. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về bài học này!

Tags

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe