Đăng ký

Soạn bài Thư gửi các học sinh - Soạn tiếng việt 5

Câu 1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

   Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, học sinh phải học chương trình do thực dân Pháp quy định

   Tiếng Pháp trong nhà trường trở thành tiếng bắt buộc. Tiếng Việt -tiếng mẹ đẻ của dân tộc ta thì bị coi là một “ngoại ngữ” không được dùng trong học tập. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta giành được độc lập. Vì vậy, ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có ý nghĩa đặc biệt: Đó là ngày khai trường đầu tiên của nước ta sau 80 năm bị thực  dân Pháp đô bộ. Từ đây trở đi, “chúng ta bắt đẩu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam".

Câu 2: Sau Cách mạng tháng 8, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

  Sau Cách mạng tháng 8, nhiệm vụ của toàn dân là xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên ta để lại, làm cho đất nước ta phát triển, theo kịp với các nước khác trên toàn cầu.

Câu 3. Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

   Học sinh phải có trách nhiệm: cố gắng siêng nâng học tập, ngoan ngoặn, nghe thầy, yêu bạn, phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi để sau này lớn lên đóng góp tài năng, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng kiến thiết Tổ quốc, làm cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu.

Câu 4. Học thuộc lòng đoạn thư từ Sau 80 năm giời nô lệ … đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

  Học sinh học thuộc lòng từ "Sau 80 năm giời nô lệ đến nhờ một phần lớn trong công học tập của các em."

    Nội dung bài: Bác Hồ khuyên các em học sinh chăm học, nghe thầy, nghe bạn và tin tưởng rằng học sinh sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông xây dựng thành công nước Việt Nam mới.

shoppe