Đăng ký

Giải bài 3 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính đáy của mỗi hình

Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải Toán lớp 9

 

Hướng dẫn giải

   Trong hình a) h = 10cm; R = 4cm.

   Trong hình b) h = 11cm; R = 5cm.

   Trong hình c) h = 3cm; R = 3,5 cm.

shoppe