Đăng ký

Communication (trang 43)

Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers "Yes", write the name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

(Chơi trò chơi. Hỏi những câu hỏi từ bảng chơi bên dưới. Khi một ai đó trả lời "Có", viết tên của bạn ấy vào chỗ trống. Người đầu tiên hoàn thiện tất cả các chỗ trống là người chiến thắng.)

 

….has a big family.

_________________

… has a pet fish.

_________________

…has a brother and sister.

_________________

… has two brothers.

_________________

… has four cousins.

_________________

… has two sisters.

_________________

… has three aunts.

_________________

… has a brother.

_________________

… has a dog and cat.

_________________

… has a small family.

_________________

… has two uncles.

_________________

… has four grandparents.

_________________

 

Hướng dẫn giải

 

Linh has a big family.

(Linh có một đại gia đình.)

Nga has a pet fish.

(Nga có một con cá cảnh.)

Nhung has a brother and sister.

(Nhung có một anh trai và một chị gái.)

Thanh has two brothers.

(Thanh có hai anh em trai.)

Vinh has four cousins.

(Vinh có bốn anh chị em họ.)

Huong has two sisters.

(Hương có hai chị em gái.)

Hoa has three aunts.

(Hoa có ba người cô, dì.)

Minh has a brother.

(Minh có một anh trai.)

Quan has a dog and cat.

(Quân có một con chó và một con mèo.)

Oanh has a small family.

(Oanh có một gia đình nhỏ.)

Tam has two uncles.

(Tâm có hai người chú, bác.)

Loan has four grandparents.

(Loan có bốn ông bà – nội, ngoại.)

 

Trên đây là gợi ý cách soạn Tiếng anh 6 Unit 4: This is my family - Communication (trang 43) trong chương trình sách mới Explore English mà các bạn học sinh có thể tham khảo. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về bài học này!

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe