Đăng ký

Bài 3 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Số hạng- Tổng trang 13- 16

Bài 3 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Số hạng- Tổng 

     Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải phần luyện tập và bài tập trong bài 3 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Số hạng- Tổng trang 13 -16.

Phần luyện tập bài Số hạng Tổng- toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1 trang 13 toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Gọi tên các thành phần của phép tính

14 + 75 = 89:     14 và 75 là số hạng. 89 là tổng

5 + 32 = 37 :        5 và 32 là số hạng. 37 là tổng

Luyện tập 2: Tính tổng của các số

a, 4 + 5 = 9                          30 + 10 = 40                 52 + 41 + 6 = 93 + 6 = 99

Phần bài tập bài Số hạng Tổng- toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng.

a) Các số hạng là 43 và 25.

b) Các số hạng là 55 và 13.

c) Các số hạng là 7 và 61.

Bài 2: Số?

Cách tính: Số của ô trên bằng tổng của 2 ô bên dưới.

Ví dụ      3 + 1 = 4             1 + 4 = 5

a, 4 + 5 = 9. Vậy số cần tìm là số 9

b, ô xanh hàng dưới số cần tìm là số 1. Vì 0 + 1 = 1

     Ô màu cam số cần tìm là 5 vì 1 + 4 = 5

     Ô màu hồng bên phải số cần tìm là 3 + 1 = 4. Ô màu hồng bên trái số cần tìm là: 1 + 5 = 6

     Ô màu vàng cần tìm là: 5 + 6 = 11

Bài 3: Số?

Biết ba số theo hàng hay cột đều có tổng bằng 10

Bài giải:

Cách làm: Ta cần tìm số để có tổng của một hàng và một cột có 3 số là 10.

Ở dấu hỏi thứ 1: Có 2 + 5 + ? = 10. Vậy số cần tìm là 3.

Ở dấu hỏi thứ 2: Có 3 + 4 + ? = 10. Vậy số cần tìm là số 3 (3 là số ở dấu hỏi thứ 1 ta vừa tìm được)

Ở dấu hỏi thứ 3: Có 3 + 7 + ? = 10. Vậy số cần tìm là số 0

Bài 4 trang 15 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Tìm các số bị con vật che lấp

Hướng dẫn: 

50 + 20 = 70              20 + 40 = 60                40 + 50 = 90

Số ở trên đường tròn bằng tổng của hai số trong vòng tròn liền kề nó.

Hình 1

30 + 41 = 71. Vậy sóc con che số 71

41 + 56 = 97. Vậy thỏ con che số 97

56 + 30 = 86. Nhím con che đi số 86

Hình 2:

25 + 12 = 37. Gấu trúc che đi số 37

12 + 30 = 42. Sư tử che đi số 42

30 + 25 = 55. Voi che đi số 55

Bài 5 trang 15 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Số hạng- tổng

a, Số

Có 3 trái cam và 2 trái thanh long

Vậy: 3 + 2 = 5

b, Viết hai phép tính cộng theo tranh

3 + 2 = 5                                 2+ 3 = 5

Nhận xét vị trí của các số hạng?  

Vị trí của các số hạng trong hai phép tính được đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên tổng không thay đổi.

 

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe